Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Verkleinen gezondheidsverschillen

Vanuit NEO Huisartsenzorg werken we d.m.v. ons Programma 'Verkleinen gezondheidsverschillen' aan een pro-actieve aanpak om gezondheidsverschillen in onze regio te verkleinen. We werken daarbij samen met diverse professionals uit de publieke gezondheid, gemeenten, onderwijs, sociaal domein, welzijn etc. En organiseren gezamenlijke projecten en activiteiten in dit kader zoals:

  • Agenderen van het thema in de regio;
  • Zicht krijgen op de doelgroep in onze regio: welke kenmerken hebben deze inwoners, hoe zijn ze te herkennen in de huisartsenpraktijk?;
  • Interventies gericht op het verbeteren van de gezondheid van deze doelgroep. Daarvoor is samenwerking met professionals uit andere sectoren nodig. We brengen deze professionals samen en zorgen voor de benodigde randvoorwaarden.

Het ophalen van behoeften aan ondersteuning vanuit onze huisartsenpraktijken is daarbij voor ons als huisartsen(zorg)ondersteunende organisatie een belangrijk doel. Bekijk daarvoor ook deze video.

Waarom aandacht voor verkleinen van gezondheidsverschillen?

Gezondheidsverschillen spelen vaak bij mensen die zich door verschillende omstandigheden in een achterstandssituatie bevinden. Er is vaker sprake van multi-problematiek en hun gezondheidssituatie is in veel gevallen gemiddeld slechter. Deze groep heeft om verschillende redenen extra aandacht nodig:

  • Eén op de vier volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Hij/zij heeft dan moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Ook het op waarde schatten (betrouwbaarheid) van informatie speelt een rol. Het gaat dus om meer vaardigheden dan alleen lezen en schrijven (bron: Pharos).
  • Er zijn aantoonbare verschillen in gezondheid en sterfte tussen mensen met een ‘hoge positie’ en met een ‘lage positie’ in de samenleving. Een lage positie betekent bijvoorbeeld: een lage opleiding, een laag inkomen en een beperkt sociaal netwerk. Een lage positie (vaak aangeduid als: lage sociaal economische status) kan echter ook een gevolg zijn van een slechte gezondheid. Iemand kan bijvoorbeeld vanwege ziekte geen werk vinden en heeft daardoor weinig inkomen. Andersom kan een lage positie juist oorzaak zijn van een slechte gezondheid door o.a. een minder gezonde leefstijl en minder gunstige werk- en woonomstandigheden. Deze risicofactoren kunnen leiden tot ziekte of vroege sterfte (bron: RIVM).
  • Bij mensen met (complexe) problemen op verschillende levensdomeinen (medisch, psychisch en sociaal-maatschappelijk vlak) is de kans groot (groter) dat ze met grote regelmaat de huisartsenpraktijk bezoeken. Ook maken ze vaker gebruik van acute zorg. Dit is onplezierig voor de patiënt zelf maar verhoogt ook de werkdruk van zorgverleners en zorgt voor hoge zorgkosten.

Meer informatie

Carine Poels

Programmamanager Gezondheidsverschillen en Wijksamenwerking