Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Duurzame inzet huisartsen door roostering

Het intekenen op een rooster op ANW-diensten in plaats van ingeroosterd worden, kan bijdragen aan het verlagen van de ervaren werkdruk en kan leiden tot hogere tevredenheid van huisartsen. Het draagt er toe bij dat huisartsen meer regie ervaren bij het inplannen van de ANW-diensten.

Waar werken we naartoe?

Het verder onderzoeken van mogelijkheden voor open inschrijving op ANW-diensten draagt er toe bij om inzicht te krijgen welke criteria, spelregels en randvoorwaarden noodzakelijk zijn om een ‘verantwoorde en gezonde’ invulling van het rooster te kunnen realiseren. Op basis van advies hierover neemt de opdrachtgever een besluit over de eventuele implementatie van een vorm van open inschrijving voor ANW-diensten of een deel daarvan. Met als doel het verhogen van de tevredenheid van huisartsen over de roostering ANW-diensten, waarbij er meer regie wordt ervaren. Dit komt het werkplezier van huisartsen op de huisartsen spoedpost Nijmegen en Boxmeer ten goede, geeft een andere werkdrukbeleving en een betere werk en privé balans.

Aanleiding

In juli 2021 heeft de projectgroep ‘optimalisatie ANW-diensten’ een advies uitgebracht om zelf roosteren middels open inschrijving verder te onderzoeken. Dit naar aanleiding van de uitkomst van de enquête over dit thema:

In totaal hebben 262 huisartsen deze enquête ingevuld. Dit is een respons van 48%.

In de tweede helft van 2021 is door een extern adviseur, Jan de Leede van Modernworkx, een quick scan en advies uitgewerkt over hoe de huisartsen-spoedpost de planning en de roosters op een professionele manier invulling kan geven met maximaal mogelijke regie van huisartsen en medewerkers. Om meer balans op gebied van werk en privé te creëren.

Het advies is om het systeem qua gebruiksvriendelijkheid, tijdsinspanning en overlegmogelijkheden zo simpel mogelijk te houden. Daarnaast is het advies om twee projectengroepen te gaan vormen. Eén voor de triagisten (medewerkers) van de HAP Nijmegen en Boxmeer en één projectgroep voor en door huisartsen.

Bovengenoemde leidde er toe dat de manager van de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer middels het project ‘duurzame inzet van huisartsen door roostering’ nader wil uitwerken wat de criteria, randvoorwaarden en spelregels zijn van het intekenrooster voor ANW-diensten. Essentieel hierbij is de garantie dat alle ANW-diensten wel ingevuld (rooster is rond) zijn door gevestigde en niet-gevestigde huisartsen. Tevens is het uitgangspunt dat, met deze manier van roosteren, de huisartsen meer regie hebben om ‘op een gezonde manier’ een balans te realiseren tussen het werken in de dagpraktijk, het werken op de huisartsenposten in combinatie met een privéleven. Daarnaast gaat het om eerlijk roosteren en niet ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Samenwerking

In de projectgroep zitten waarnemend huisartsen, praktijkhoudend huisartsen en een medisch adviseur. Daarnaast is er een projectleider. In totaal bestaat de projectgroep uit 8 leden.

Stand van zaken

Vanaf maart 2022 komt de projectgroep maandelijks bijeen. Rond de zomerperiode is het de bedoeling dat de projectgroep een advies heeft opgesteld met spelregels en onder welke randvoorwaarden het wel of niet mogelijk is om zelf roosteren vorm te geven.