Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

EPOS 2 Extramurale Praktijk Ontwikkeling Specialist ouderengeneeskunde

Door vergrijzing en overheidsbeleid wonen steeds meer kwetsbare ouderen thuis of in geclusterde woonvormen. Hierdoor is er een toenemende vraag naar de expertise van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn. Echter, deze vraag staat op gespannen voet met de daadwerkelijke beschikbaarheid. In de regio Gelderland-Zuid is er een tekort aan SO’s. Daarom is een efficiënte extramurale inzet van de SO essentieel.

Waar werken we naartoe?

Optimalisatie van de samenwerking tussen eerstelijns professionals en extramurale SO (team)s in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen in de regio Gelderland-Zuid, om specialistische ouderenzorg laagdrempelig beschikbaar te maken en de beschikbare capaciteit en expertise van de SO’s efficiënt te gebruiken.

Daarvoor wordt tijdens EPOS-2 het EPOS model (het SO-team: SO, verpleegkundige zorgprofessional en psycholoog) geïmplementeerd in 7 huisartsenpraktijken/Netwerken kwetsbare ouderen rondom een huisartsenpraktijk en getest op toepasbaarheid en meerwaarde ten aanzien van zorgzwaarte, kwaliteit van zorg en uitkomsten op patiënt- en mantelzorger niveau, zoals welzijn en mantelzorger volhoudtijd.

Aanleiding

Tijdens EPOS-1 is een model ontwikkeld voor een extramurale SO-praktijk gericht op een optimale inzet van de beschikbare expertise en capaciteit van SO’s in de regio. Hierin wordt stapsgewijs toegewerkt naar een regionaal Consultatiecentrum eerstelijns ouderenzorg. – Van waaruit de SO niet solistisch, maar in een multidisciplinair SO-team (met bijvoorbeeld een VS en psycholoog vanuit de intramurale setting) kan worden worden ingezet in de eerste lijn.

De huisartspraktijk kiest voor een van de twee werkwijzen bij het inschakelen van ouderenzorg expertise:

 1. structurele samenwerking met een SO-team in een Netwerk kwetsbare ouderen rondom huisartsenpraktijk;
 2. verwijzing op consultbasis.

In de deelnemende pilotpraktijken bekijken we per setting wat wenselijk is (mate van samenwerking SO, wel/niet VS, wel/niet psycholoog etc.) in afstemming met de expertise die er al is (POH, wijkverpleegkundige, zorgtrajectbegeleider).

Samenwerking

Er gaan waarschijnlijk 7 huisartspraktijken/ouderennetwerken meedoen met deze implementatie.

In samenwerking met de VVT-organisaties Kalorama, Waalboog, Zorggroep Maas en Waal en de ZZG Zorggroep. Het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) voert het onderzoek uit.

Stand van zaken

Fase 1:
 • selectie deelnemers;
 • evaluatie uitgangssituatie (verzameling gegevens over huidige zorg en uitkomsten d.m.v. dossieronderzoek, interviews en vragenlijsten);
 • maken van werkafspraken per praktijk;
 • start patiënten selectie.
Fase 2:
 • werken volgens de nieuwe werkafspraken;
 • tussenevaluatie (procesevaluatie d.m.v. interviews, observatie en vragenlijsten);
 • bijstellen van de werkafspraken.
Fase 3:
 • eindevaluatie (verzameling gegevens over ‘nieuwe zorg’ en uitkomsten d.m.v. dossieronderzoek, interviews, observatie, en vragenlijsten);
 • beschrijving optimalisatie van het EPOS model, inclusief handleiding met werkwijzen;
 • formulering benodigdheden voor verdere regionale uitrol van het EPOS model.