Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Instroom, doorstroom en uitstroom in de GGZ

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking in de GGZ is het maken van afspraken rondom instroom, doorstroom, uitstroom en uiteraard ook dat partijen zich aan deze afspraken houden. Zodat duidelijk is wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft en hoe partijen daarin kunnen samenwerken. Er zijn een aantal landelijke kaders, die willen we graag regionaal verder uitwerken en implementeren, samen met de partners in de Regionale Taskforce Wachttijden.

Waar werken we naartoe?

We werken toe naar regionale afspraken rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. We leggen vast wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft en wanneer er afgestemd wordt. In de Regionale Taskforce Wachttijden en in het Regionale Bestuurlijke Overleg leggen we de afspraken vast en bespreken we de implementatie hiervan. Voor huisartspraktijken betekent dit dat wij inzetten op het weghalen van bepaalde taken die niet bij de huisarts horen, zodat dit niet meer bij hen terecht komt.

Aanleiding

In de GGZ worden huisartsen en POH's-GGZ helaas nog vaak belast met onnodige taken en inefficiënte procedures. Het is vaak moeilijk om een patiënt ergens te plaatsen en bij afwijzing kan de huisartspraktijk opnieuw gaan zoeken. Ook worden er taken bij huisartsen gelegd die er niet horen, zoals het na behandeling doorverwijzen binnen de GGZ. Als NEO Huisartsenzorg willen we deze taken terugdringen en neerleggen waar ze horen.

Stand van zaken

Op dit moment (voorjaar 2023) wordt de laatste hand gelegd aan afspraken rondom de instroom, doorstroom en uitstroom. Naar verwachting worden deze in Q3 definitief gemaakt. Dan volgt verdere communicatie en implementatie.

Samenwerking

Deze afspraken worden gemaakt in de Regionale Taskforce Wachttijden: een samenwerking met diverse GGZ-organisaties (volwassenen), sociaal domein, zorgverzekeraar en NEO Huisartsenzorg. Er is begeleiding van een externe partij.

Landelijke afspraken

De afspraken zijn gebaseerd op de volgende landelijke afspraken:
Verwijsafspraken GGZ 2023 (zorgprestatiemodel.nl) en Verwijsafspraken.nl