Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ketenzorg Ontketend

In het project Ketenzorg Ontketend ontwikkelen we, samen met zorgverleners en patiëntenvertegenwoordiging, een integraal persoonsgericht zorgprogramma voor mensen met een chronische aandoening. Persoonsgerichte zorg is hierin het uitgangspunt.

Waar werken we naartoe?

Het doel is het ontwikkelen van een integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen dat rekening houdt met multimorbiditeit*):

  • waarin de gezondheid en doelen van de patiënt meer leidend zijn in de zorgverlening;
  • dat persoonsgericht werken stimuleert en faciliteert;
  • het werkplezier van de zorgprofessionals vergroot;
  • dat de samenwerking met eerstelijnspartners en het welzijnsaanbod vergemakkelijkt.

*) Er is sprake van multimorbiditeit als iemand meerdere chronische aandoeningen heeft die elkaar onderling beïnvloeden.

Aanleiding

Er zijn wensen om de ketenzorg te verbeteren door bijvoorbeeld meer rekening te houden met de wensen en behoeften van mensen met een chronische aandoening. Patiënten voelen zich soms niet gehoord, omdat de ketenzorg erg geprotocolleerd is.

Zorgverleners zoeken steeds naar manieren om patiënten te motiveren tot een gezonde leefstijl. Als een patiënt meerdere chronische aandoeningen heeft wordt dit vanuit verschillende ketens behandeld. Een mogelijk resultaat hiervan is een behandeling die niet optimaal aansluit bij het totale behandelplan van de patiënt.

Samenwerking

In dit project, onder leiding van het Radboudumc, werken Erasmus, Pharos, NEO Huisartsenzorg, Zorggroep Huisartsenzorg Oude IJssel en Zorggroep Onze huisartsen Arnhem, ketenpartners in onze regio en patiënten(vertegenwoordigers) samen.Per 1 januari 2023 is ook zorggroep HGE uit Bergen op Zoom aangesloten.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van CZ en VGZ en loopt in april 2024 af.

Stand van zaken

Per september 2022 is fase 3, de laatste fase, gestart. In
fase 1 (2019/2020) is het integrale persoonsgerichte zorgprogramma ontwikkeld. In fase 2 (2021) zijn drie huisartspraktijken in onze regio aan de slag gegaan met het persoonsgerichte model.

Evaluatie

In fase 3 vindt de evaluatiestudie plaats. De ervaringen en resultaten uit fase 2 worden gebruikt om het ontwikkelde integrale zorgprogramma te verbeteren. In deze fase nemen zes huisartsenprakijken deel. Twee daarvan zijn aan de slag met het doorontwikkelde persoonsgerichte model, één huisartsenpraktijk werkt met het persoonsgerichte model voor patiënten met een lage sociaal economische status (SES) en drie praktijken nemen deel aan de nulmeting van de evaluatiestudie/onderzoek.

Eerste resultaten

De eerste resultaten uit fase 2 laten zien dat patiënten blij zijn met het persoonsgerichte gesprek en zich meer als mens gezien voelen in de hele context. Zorgverleners geven aan dat het even tijd kost om te wennen aan de nieuwe werkwijze, maar dat ze blij zijn het andere gesprek te kunnen voeren omdat ze een beter beeld krijgen van de patiënt.

In fase 3 (evaluatiestudie) wordt geanalyseerd wat de invloed is van het integrale persoonsgerichte zorgmodel op de thema’s patiënttevredenheid, werkplezier zorgverleners, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven en kosten. NEO Huisartsenzorg ondersteunt bij het implementeren van het model in de huisartspraktijken. Binnen de implementatie is er o.a. aandacht voor scholing rondom Positieve Gezondheid en vanuit Pharos voor de doelgroep lage SES.

In het eerste kwartaal van 2024 is het onderzoek en daarmee het project afgerond en presenteren we de resultaten.

Contact

Vragen? Stel ze gerust via d.haaksma@neohuisartsenzorg.nl

Voor meer achtergrondinformatie zie hier de Resultaten van de pilot Ketenzorg Ontketent/EMBOSS.