Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ketenzorg Ontketend

In het project Ketenzorg Ontketend ontwikkelen we, samen met zorgverleners en patiëntenvertegenwoordiging, een integraal persoonsgericht zorgprogramma voor mensen met een chronische aandoening. Persoonsgerichte zorg is hierin het uitgangspunt.

Waar werken we naartoe?

Het doel is het ontwikkelen van een integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen dat rekening houdt met multimorbiditeit:

  • waarin de gezondheid en doelen van de patiënt meer leidend zijn in de zorgverlening;
  • dat persoonsgericht werken stimuleert en faciliteert;
  • het werkplezier van de zorgprofessionals vergroot;
  • dat de samenwerking met eerstelijnspartners en het welzijnsaanbod vergemakkelijkt.

Aanleiding

Er zijn wensen om de ketenzorg te verbeteren door bijvoorbeeld meer rekening te houden met de wensen en behoeften van mensen met een chronische aandoening. Patiënten voelen zich soms niet gehoord, omdat de ketenzorg erg geprotocolleerd is.

Zorgverleners zoeken steeds naar manieren om patiënten te motiveren tot een gezonde leefstijl. Als een patiënt meerdere chronische aandoeningen heeft wordt dit vanuit verschillende ketens behandeld. Een mogelijk resultaat hiervan is een behandeling die niet optimaal aansluit bij het totale behandelplan van de patiënt.

Samenwerking

In dit project, onder leiding van het Radboudumc, werken Erasmus, Pharos, NEO Huisartsenzorg, Zorggroep Huisartsenzorg Oude IJssel en Zorggroep Onze huisartsen Arnhem, ketenpartners in onze regio en patiënten(vertegenwoordigers) samen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van CZ en VGZ.

Stand van zaken

In Fase 1 (2019/2020) is het integrale persoonsgerichte zorgprogramma ontwikkeld. In Fase 2 in 2021 zijn drie huisartspraktijken in onze regio aan de slag gegaan met het persoonsgerichte model.
De eerste resultaten hiervan zijn dat patiënten blij zijn met het persoonsgerichte gesprek en zich meer als mens gezien voelen in de hele context. Zorgverleners geven aan dat het even tijd kost om te wennen aan de nieuwe werkwijze, maar dat ze blij zijn het andere gesprek te kunnen voeren omdat ze een beter beeld krijgen van de patiënt.

De ervaringen en resultaten uit deze tweede fase worden gebruikt om het programma en de implementatie te verbeteren.

In de derde en laatste fase van het project gaat het Radboudumc een evaluatiestudie uitvoeren op de thema’s patiënttevredenheid, werkplezier zorgverleners, kwaliteit van zorg en vooral kwaliteit van leven en kosten. NEO Huisartsenzorg ondersteunt bij het verder implementeren van dit model in 10 huisartspraktijken. In deze laatste fase is er speciale aandacht voor de doelgroep lage SES door een extra training vanuit Pharos.

De start voor de praktijken is najaar 2022 en eindigt 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2024 presenteren we de resultaten.

Meedoen met Fase 3? Je kan nu je interesse tonen door te mailen naar dagzorg@neohuisartsenzorg.nl

Voor meer achtergrondinformatie zie hier de Resultaten van de pilot Ketenzorg Ontketent/EMBOSS.

Contact

Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen met fase 3, de implementatie en evaluatiestudie? Neem contact op via dagzorg@neohuisartsenzorg.nl