Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Pilot Praktijkondersteuner ouderenzorg

Voor huisartsen is het niet altijd duidelijk of het zinvol is om een POH-ouderen in dienst te nemen. In de pilot is de inzet van een praktijkondersteuner ouderenzorg bekeken op inhoudelijk vlak van de ouderenzorg (netwerkzorg en consulten/ visites) en op financieel vlak (is het in dienst nemen financieel haalbaar?).

Wat houdt de pilot in?

In beide praktijken is de POH-ouderenzorg, Elke Wierenga, het eerste half jaar vooral ingezet op screening, ondersteuning, advisering en gedelegeerde huisartsenzorg aan kwetsbare oudere patiënten in complexe zorgsituaties en hun mantelzorgers. Deze concrete casuïstiek wordt het ‘gemakkelijkst’ opgepakt en voorziet in de behoefte van de huisartspraktijken. De doelstelling, om de belangrijkste 75-plussers in beeld te krijgen, werd gerealiseerd binnen een half jaar.

De programmatische aanpak van ouderenzorg op casusniveau gaat duidelijk sneller dan de multidisciplinaire netwerkopbouw. De rol van netwerktrekker van het ouderennetwerk is één van de andere belangrijke pijlers in de functie van POH-ouderenzorg. Dat het opbouwen van het ouderennetwerk een jaar de tijd kost, komt overeen met de bevindingen van NEO Huisartsenzorg en Dementienet. Als de concrete casuïstiek en het netwerk geborgd zijn, ontstaat er tijd om een jaarthema op te pakken. Zo is de verwachting van GC Hazenkamp dat het voeren van ACP-gesprekken volgend jaar proactiever zal verlopen. Ook zal het waarschijnlijk minder tijdsintensief zijn voor de huisarts, doordat Elke - als POH ouderenzorg - het nadenken over behandelwensen kan introduceren en voorbereiden.

Door de pilot is inzichtelijk geworden welke gegevens nodig zijn om een redelijke inschatting te maken van de inkomsten en uitgaven, bij het gaan inzetten van een praktijkondersteuner ouderenzorg. Er is niet precies af te leiden bij hoeveel uur inzet POH-ouderenzorg het omslagpunt ligt voor een financieel gezonde inkomsten- en uitgavenverhouding, omdat dit mede afhankelijk is van de werkgeverslasten, huisvestingskosten etc. Die verschillen per praktijk.De diversiteit in de ouderenpopulatie, van beide pilot-praktijken, komt overeen met de landelijke bevindingen. Die diversiteit maakt het lastig om conclusies te trekken over de hoeveelheid inzet versus goede kwaliteit van zorg voor de kwetsbare ouderen.

Samenwerking

GC Hazenkamp en Huisartsengroep Milbergen, locatie Beek hebben meegewerkt aan de pilot. Gedurende een jaar is er onderzocht of de inzet van een praktijkondersteuner ouderenzorg een meerwaarde heeft om de proactieve aanpak van ouderenzorg in de praktijk te implementeren.


Beide praktijken hebben geconcludeerd dat het inzetten van een praktijkondersteuner ouderenzorg een meerwaarde heeft voor de praktijk en diens kwetsbare ouderen.

Stand van zaken

Beide praktijken gaan verder met de POH-ouderenzorg. Ze hebben allebei geconcludeerd dat het inzetten van een praktijkondersteuner ouderenzorg een meerwaarde heeft voor de praktijk en diens kwetsbare ouderen.

NEO Huisartsenzorg is een berekeningsmodel aan het testen dat behulpzaam kan zijn bij het uitrekenen van de inkomsten en kosten bij een bepaald aantal uur inzet van de POH-ouderenzorg.

Ben je geïnteresseerd in dit model? Neem dan contact op met Karen de Groot. De contactmogelijkheden staan in het menu aan de rechterkant van deze pagina.