Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Pilot Proactieve Zorgplanning

Zorg moet voor iedereen zoveel mogelijk aansluiten op ieders eigen wensen. Daarom is het goed om tijdig te praten over wensen over gezondheid, hoe het leven er nu uitziet en wensen over toekomstige zorg. Vooral voor ouderen zijn deze vragen belangrijk om over na te denken, maar ook afspraken daarover vast te leggen bij de huisarts.

Waar werken we naartoe?

In twee jaar tijd ontwikkelden we een ‘best practice’ model voor proactieve zorgplanning. Binnen dat model werken de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en zorgtrajectbegeleider met elkaar samen. Ze hebben een gestructureerde methode om met ouderen tijdig te bespreken wat hun behandelwensen en -grenzen zijn en deze uniform vast te leggen. En het einddoel is dat het model gebruikt gaat worden in de regio Zuid-Gelderland en het aantal gesprekken daadwerkelijk gaat toenemen.

Aanleiding

Door vergrijzing en overheidsbeleid wonen steeds meer kwetsbare ouderen thuis. Iedereen heeft recht op goede en passende zorg. Daarmee is proactieve zorgplanning van belang voor elk individu, met name wanneer kwetsbaarheid als gevolg van beperkingen, ziekte en/of leeftijd aan de orde is of dreigt te komen. Om iedereen de juiste én gewenste zorg op de juiste én gewenste plek te kunnen bieden, is het bepalen van persoonlijke doelen en voorkeuren door de persoon in kwestie en het bespreken van de (medische) haalbaarheid ervan met betrokken zorgverleners van groot belang. Bij voorkeur vindt proactieve zorgplanning dan ook plaats in een stabiele/ rustige fase, en niet pas ten tijde van crisis/ in een acute fase. Om diverse redenen wordt proactieve zorgplanning vandaag de dag vaak nog niet of niet tijdig uitgevoerd. In de regio Zuid Gelderland is daarom een project in uitvoering om in samenwerking tot een goede aanpak te komen.

Samenwerking

Het project proactieve zorgplanning is een gezamenlijk initiatief van NEO Huisartsenzorg, ZZGzorggroep, UMCRadboud en Netwerk100. Het 2 jarig project is tot stand gekomen door een projectsubsidie van VEZN (Versterking Eerstelijn Zuid Nederland). Door de regionale samenwerking wordt vanuit ieders expertise een bijdrage geleverd aan het vinden van de beste werkwijze voor de toekomst. Voor het welslagen van het project wordt samengewerkt met projectteams rondom huisartsenpraktijken waarmee afstemming tussen huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen plaats vindt voor het houden van gesprekken. Ook is er een begeleidingscommissie verbonden aan het project met daarin vertegenwoordigers van cliëntenraden, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en gemeentelijke overheid.

Stand van zaken

We zijn in februari 2021 gestart met 4 pilot-huisartsenpraktijken: Medisch Centrum Oud West, Gezondheidscentrum Hazenkamp, Huisartsenpraktijk Molenhoek en Huisartsengroep Milbergen (Beek). Vanaf februari 2022 zijn er 2 pilotpraktijken bijgekomen: Huisartsenpraktijk Berg en Dal en Medisch Centrum Mook. Gedurende het project worden ervaringen uitgewisseld en gedeeld en worden door HAN studenten tussentijdse metingen gedaan. De projectresultaten zijn in januari 2023 opgeleverd.