Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Sociaal arrangeren

Oudere inwoners van Nijmegen met lichte geheugenproblematiek in combinatie met andere kwetsbaarheden vallen veelal tussen alle regelingen van ouderenzorg in, zijn niet bekend met welzijn of in staat om hun netwerk goed te onderhouden. Ze komen meestal acuut in beeld (bijvoorbeeld in een crisissituatie).

Een sociaal werker geeft normaal gesproken (relatief) kortdurend een steuntje in de rug, maar heeft in dit project de gelegenheid de oudere inwoner (waar nodig) te begeleiden tot het moment dat de oudere verhuist naar een intramurale setting of overlijdt. Ook wanneer de oudere een WLZ-indicatie in de thuissituatie gebruikt/inzet.

Waar werken we naartoe?

Het doel van het sociaal arrangement is dat de oudere (die hiermee overeenstemt) met passende sociale zorg- en ondersteuning zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, met behoud van kwaliteit van leven en een mantelzorger die ondersteund wordt (ervaren belastbaarheid stabiel). Een sociaal werker, met de expertise ouderen, is contactpersoon voor de betrokkenen. Een sociaal arrangement is duurzaam en de oudere kan, als nodig, gevolgd worden tot aan een eventuele opname of overlijden. Er vindt nauwe afstemming plaats met zorgtrajectbegeleiding, de ouderenadviseur en mogelijk ook met welzijn op recept.

De doelgroep zijn 65-plussers met kwetsbaarheden op meerdere vlakken en lichte geheugenproblematiek, woonachtig in Nijmegen. Voor de pilot is het van belang dat ze patiënt zijn van één van de deelnemende huisartsenpraktijken.

Op dit moment zijn dat deze vier huisartsenpraktijken:

  • MC St. Anna
  • GHC Brakkenstein
  • GHC Danielsplein
  • GHC Hazenkamp

Tijdens het project doen we - i.s.m. de HAN - onderzoek naar kwaliteitsaspecten, zoals de ervaren kwaliteit van leven van de oudere en de belasting op de naasten/mantelzorger. Verder kijken we naar de ervaringen van de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en sociaal werker.

Tot slot wordt de financiële impact en eventuele verschuiving in indicaties en inzet in de domeinen zorg en welzijn onderzocht.

Aanleiding

Doordat de huisarts, de wijkverpleegkundige, als de sociaal werker versnipperd plannen, wordt de kans op vroegtijdige en op elkaar afgestemde ondersteuning gemist. Hierdoor is de verwachting dat kwetsbare ouderen vaker worden doorverwezen naar zwaardere zorg en ondersteuning en uiteindelijk niet langer thuis kunnen wonen. Ook lijkt het welzijn (soms) onderbelicht. Wij hopen dit te tackelen door welzijn structureel mee te nemen in de integrale plannen.

Samenwerking

De kartrekker van het project is Sterker. De huisartsenpraktijken Medisch Centrum St. Anna, Gezondheidscentrum Brakkenstein, Gezondheidscentrum Daniëlsplein en Gezondheidscentrum Hazenkamp doen mee. De overige samenwerkingspartners zijn ZZG zorggroep, Buurtzorg, gemeente Nijmegen en VGZ.

Stand van zaken

Vanuit alle huisartspraktijken worden ouderen verwezen. De betrokken huisartsen en praktijkondersteuners zijn blij met deze nieuwe ondersteuning voor de inwoner en mantelzorger. Van 1 juli 2021 tot 1 mei 2022 zijn er 52 ouderen aangemeld waarvan een deel is gezien voor een intake, waardoor ze beter in beeld zijn gekomen. Een deel is ondersteund door middel van het arrangement. De meeste van deze inwoners waren onbekend met de mogelijkheden van sociaal activiteiten en ondersteuning in de stad. In de zomer wordt de evaluatie na 1 jaar gepresenteerd.