Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg

Goede zorg en kwaliteit van zorg gaan hand in hand. Om goede zorg te bieden en te borgen, hebben we binnen NEO Huisartsenzorg gezamenlijk vastgesteld wat wij verstaan onder kwaliteit:

Kwaliteit van zorg is het verbeteren en borgen van goede en veilige patiëntenzorg

  • op basis van geldende richtlijnen, normen en wettelijke kaders;
  • door te reflecteren op eigen handelen;
  • bekeken vanuit zowel zorgverlenersperspectief als patiëntperspectief;
  • door de samenwerking op te zoeken met partners in bijvoorbeeld zorg en welzijn.

Commissie en werkgroepen

Een belangrijke adviesorgaan m.b.t. kwaliteit onze commissie Kwaliteit, Veiligheid en Scholing. Deze commissie geeft het verenigingsbestuur gevraagd en ongevraagd beleidsmatig advies over de thema's kwaliteit, veiligheid en scholing binnen de huisartsenzorg in onze regio. Dat houdt ons scherp.

De uitvoering van kwaliteitsvraagstukken ligt bij werkgroepen, zoals de werkgroep calamiteiten, werkgroep scholing of de werkgroep incidenten.

Gecertificeerd

Om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren, moet ook de kwaliteit van de zorg-ondersteunende processen binnen NEO Huisartsenzorg goed zijn. Daarom zijn de huisartsenposten en de stafafdelingen ISO 9001:2015 gecertificeerd. Jaarlijks wordt daarmee getoetst of de processen voldoen aan de ISO-kwaliteitsnormen om ook op dat vlak veilige zorg te bieden. Tot nu toe slagen we ieder jaar met vlag en wimpel. Natuurlijk hebben we soms verbeterpunten maar die pakken onze kwaliteitsadviseurs enthousiast op, samen met de verantwoordelijke medewerkers.