Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ouderenzorg

Met de vergrijzing van onze samenleving neemt ook het aantal (kwetsbare) ouderen toe. De zorg voor deze ouderen – die vaak één of meerdere chronische ziekten en/of problemen op geestelijk en/of sociaal gebied hebben- door de huisarts vraagt om een geïntegreerde aanpak. Een aanpak die start met het op tijd herkennen van problemen die kunnen leiden tot vermindering van het zelfstandig functioneren en/of vermindering van de kwaliteit van leven.

En een aanpak waarbij de huisarts en andere betrokken zorgverleners, zoals een wijkverpleegkundige en een specialist ouderengeneeskunde, bij uitstek sámenwerken aan juiste behandeling of ondersteuning. Zoveel mogelijk dicht bij huis en gericht op het zo lang mogelijk behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven.

Onze ondersteuning aan praktijken

Ons team Dagzorg ondersteunt de praktijken in de regio bij de implementatie en het onderhouden van pro-actieve, programmatische ouderenzorg. Omdat de ouderenzorg volop in ontwikkeling is, werken we de landelijke handreiking uit naar concrete adviezen, tips en scholing zodat de praktijken – samen met hun netwerken - maatwerk kunnen leveren rondom een kwetsbare oudere. We hanteren daarbij de unieke methodiek van het opzetten en borgen van een ouderennetwerk die ontwikkeld is door DementieNet. Elke huisartsenpraktijk kan in deze netwerk-samenwerking getraind en ondersteund worden.

  • Coördinatoren zorgprogramma’s Anja van der Poel en Marion Hendriks zijn contactpersonen en praktische vraagbaak voor praktijken, ook op het gebied van ouderenzorg. Zij helpen de huisarts en/of praktijkondersteuner ouderen bij het opzetten en borgen van de ouderennetwerken en ondersteunen hen bij (werken met) VIP Samenwerken en scholing.
  • Programmamanager ouderenzorg Karen de Groot is er voor de vragen over en ondersteuning op de beleidsmatige, organisatorische, financiële aspecten van de ouderenzorg. Bij knelpunten in de samenwerking met partners of vragen over VIP samenwerken, (organisatie van) scholing van de netwerken en het opzetten/borgen van ouderennetwerken, kunnen huisartsen of netwerkpartners ook bij haar terecht. Karen bespreekt alle praktijkoverstijgende vragen en signalen met de denktank ouderenzorg.
  • Kaderhuisarts ouderenzorg Franca Ruikes is kartrekker voor alle regionale en innovatieve projecten. Zij houdt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg in de gaten. En zorgt voor de doorontwikkeling van de eerstelijns ouderenzorg.

Eerste aanspreekpunten voor ouderenzorg

Anja van der Poel

Coördinator integrale zorg

Marion Hendriks

Coördinator integrale zorg

Overige collega's ouderenzorg

Franca Ruikes

Kaderhuisarts Ouderenzorg

Karen de Groot

Programmamanager Ouderenzorg