Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Geestelijke gezondheidszorg

De vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen groeit al jaren. En daarmee de vraag naar geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijken. Patiënten gaan immers met hun hulpvraag vaak in eerste instantie naar hun huisarts(enpraktijk). Afhankelijk van de hulpvraag, kan een patiënt in de praktijk geholpen worden óf verwijst de huisarts door naar een andere, vaak gespecialiseerde, zorgaanbieder.

Onze ondersteuning aan praktijken: POH's-GGZ

Onze praktijkondersteuners GGZ (POH's-GGZ) helpen huisartsenpraktijken bij hun eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. De praktijkondersteuners zijn bij ons in dienst maar werken op locatie bij verschillende huisartsenpraktijken. Daar helpen en begeleiden zij patiënten met lichte psychische en/of psychosociale problematiek. De inzet van e-health (modules) is daar regelmatig onderdeel van.

De POH's-GGZ zijn een belangrijke schakel naar de huisartsen in de regio. Voor hen regelen we personele en organisatorische zaken en verzorgen we werkoverleg, scholing, casuïstiek en intervisie. Zodat de huisarts zich kan richten op de overige zorg en de kwaliteit van zorg en begeleiding die POH-GGZ biedt, goed is en blijft verbeteren.

Overige ondersteuning aan praktijken

Behalve onze POH's-GGZ bestaat ons GGZ-team, naast de manager GGZ, uit een kaderhuisarts GGZ, een programmamanager GGZ en een managementassistent (zie ook onderaan deze pagina).

 • Manager GGZ Esther Altena is te benaderen voor personele en organisatorische vragen rondom de POH's-GGZ die bij ons in dienst zijn. Esther is tevens eindverantwoordelijk voor het onderdeel GGZ van NEO Huisartsenzorg en contactpersoon richting zorgverzekeraars rondom GGZ. Daarnaast is zij betrokken bij de samenwerking met ketenpartners in de regio.
 • Programmamanager GGZ Thomas Klijn houdt zich bezig met de beleidsmatige en projectmatige zaken op het gebied van GGZ. Hij is kartrekker van de GGZ-activiteiten in het Regioplan van NEO Huisartsenzorg. Belangrijk onderdeel daarbij is het verbeteren van de samenwerking in de keten en de afstemming met GGZ-partners en sociaal domein/welzijn. Thomas ondersteunt ook bij de implementatie van consultatie, e-health en andere innovaties/projecten. Tevens is hij projectleider voor POH-jeugd.
 • Kaderhuisarts GGZ Claudia Meulemans is voor de huisartsenpraktijken te benaderen met vragen op GGZ-gebied zoals medisch inhoudelijke vragen, consultatie en casuïstiek. Zo ook voor het melden en bespreken van knelpunten bij verwijzingen in het sociaal domein/BGGZ/SGGZ. Verder kunnen huisartsenpraktijken contact met haar opnemen over het inzetten van POH-GGZ / POH-GGZ jeugd in hun praktijk, wensen voor scholing en advies bij het opstarten van GGZ-projecten in de huisartsenpraktijk.

Samen:

 • zorgen zij voor de inhoudelijke ondersteuning en scholing van de POH's-GGZ;
 • werken zij zo nauw mogelijk samen met onze GGZ-partners in de regio: de GGZ-instellingen, gemeentes en welzijnsorganisaties. Ons doel is de GGZ-ketenzorg te verbeteren zodat de patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Van de juiste zorgverlener en op de juiste plek;
 • contracteren zij zorgverleners uit de generalistische basis GGZ (GBGGZ) en de specialistische basis GGZ (SBGGZ) voor consultatie. Dat wil zeggen: zodat huisartsen advies kunnen vragen over de zorg voor een patiënt.

Samenwerking in de regio

Samenwerking op het gebied van GGZ is momenteel extra belangrijk door de lange wachttijden voor patiënten. We initiëren en onderhouden samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in onze regio. Bijvoorbeeld de samenwerkingskaders rondom verwijzing vanuit de huisartsenpraktijken naar GGZ-aanbieders; opgesteld in het kader van Regionaal GGZ-overleg / Taskforce GGZ.

Samenwerkingsoverleg

We voeren structureel overleg met diverse organisaties of groepen:

 • Regionale Taskforce wachttijden
 • Regionaal GGZ- Ketenzorg-overleg
 • Overleg met afvaardiging buurtteams volwassenen
 • Overleg met afvaardiging buurtteams Jeugd & Gezin
 • Overleg met afvaardiging WijkGGZ-teams
 • Ad-hoc overleg met Bindkracht10, o.a. over Welzijn op Recept
 • Bestuurlijk overleg met gemeente Nijmegen
 • Stuurgroep Sluitende aanpak Rijk van Nijmegen

Eerste aanspreekpunt GGZ

Thomas Klijn

Programmamanager GGZ

Team GGZ zorg NEO Huisartsenzorg

Esther Altena

Manager GGZ

Claudia Meulemans

Kaderhuisarts GGZ

Thomas Klijn

Programmamanager GGZ

Petra de Ridder

Managementassistent