Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kernwaarden, missie, visie en kernactiviteiten

Kernwaarden - Wat zijn we áltijd?

 • ondersteunend (dienen, helpen, faciliteren, service bieden, bijstaan, behartigen);
 • verbindend (betrokken, samen, samenhang, samenwerking, keten);
 • gedreven (bevlogen, enthousiast, bezield, geïnspireerd);
 • vooruitstrevend (onderzoekend, ondernemend en innoverend).

Missie - Waar staan we voor?

Wij ondersteunen en faciliteren onze huisartsen maximaal opdat zij op hun beurt hun patiënten de best mogelijke zorg kunnen bieden. Persoonsgerichte zorg die gericht is op gezondheid en niet alleen op ziekte. En die tot stand komt sámen met andere zorg- en welzijnsprofessionals.


Alleen sámen met andere zorgdisciplines realiseren we goede zorg in de eerste lijn.

Visie - Waar gaan we voor?

Juist als het gaat om positieve gezondheid, om de patiënt als mens, om zijn welzijn, dan is het belangrijk dat de huisartsenzorg een centrale positie inneemt in de eerstelijnszorg. De ziekte(n) of aandoening(en) van de patiënt vormen ons uitgangspunt maar we richten ons op de mogelijkheden, op wat de patiënt wél kan en wil. En zetten de beste methodes in om zorg naar wens, dicht bij huis (wijk) én op maat te leveren, liefst op zó'n manier dat de patiënt regie ervaart over het leven. We willen de positie van de huisartsenzorg verder versterken. Dit doen we door continu te werken aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van huisartsenzorg in samenwerking met andere zorg- en welzijnsprofessionals. We hebben multidisciplinaire zorg hoog in het vaandel staan.

Kernactiviteiten - Wat doen we?

 • We bieden de huisarts en andere zorg-en welzijnsprofessionals binnen de eerste lijn met wie deze samenwerkt praktische ondersteuning bij het streven om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden.
 • We leveren een bijdrage aan de organisatie van die huisartsenzorg en de wijze waarop de huisarts invulling geeft aan onze gezamenlijke visie op huisartsenzorg/eerstelijnszorg.
 • We faciliteren innovaties en multidisciplinair samenwerken om de kwaliteit van de huisartsenzorg/eerstelijnszorg te verbeteren.
 • We zijn voor en namens alle huisartsen in onze regio het aanspreekpunt voor de regionale huisartsenzorg.
 • We ontwikkelen kwaliteitsrichtlijnen en gaan cyclisch na of het werkt wat we doen.
 • We bieden scholingen aan die gerelateerd zijn aan ons aanbod.
 • Via gegevensuitwisseling en onderzoek geven we huisartsen en betrokken eerstelijnsprofessionals inzicht in hun prestaties en werken we aan verbetering en innovatie in de huisartsenzorg/eerstelijnszorg.