Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezondheidsvraag. De patiënt brengt, samen met de zorgverlener, de gezondheid integraal in kaart. Vervolgens bespreken zij samen welke problemen belangrijk zijn, welke doelen de patiënt wil behalen en welke ondersteuning daarbij nodig is.

De focus ligt op het verbeteren van de gezondheid in plaats van op het behandelen van de ziekte. Waarbij iedere patiënt een uniek zorgpad heeft, gericht op het bevorderen van zelfregie en de integrale gezondheid. Begrippen als positieve gezondheid, eHealth, netwerkzorg en zelfmanagement staan centraal in deze benadering.

Persoonsgerichte zorg verbetert de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de patiënt. Én, het vergroot het werkplezier van zorgverleners. Dat geven huisartsen en praktijkondersteuners die persoonsgericht werken aan. Daarom ondersteunen we vanuit NEO Huisartsenzorg persoonsgerichte zorg.

Waarom vinden wij dit belangrijk?

Persoonsgerichte zorg draagt bij aan:

  • actievere patiënten die zich vitaler voelen en meer zelf de regie nemen;
  • een betere relatie met patiënten;
  • effectievere consulten en meer inzicht in wat bij iemand werkt;
  • meer werkplezier voor huisarts en praktijkondersteuner.

Onze ondersteuning aan praktijken

Ons team Dagzorg stelde in de afgelopen jaren diverse trainingen en tools beschikbaar aan huisartsenpraktijken. Waaronder een gericht aanbod om de gezondheidstoestand van de patiënt te inventariseren aan de hand van het spinnenwebmodel van positieve gezondheid, de NCSI methode en de ziektelastmeter COPD. Ook organiseerden we trainingen gesprekstechnieken waaronder het gespreksmodel 'GG/ZZ' en gesprekstechniek 'positieve gezondheid'. Onze programmacoördinatoren ondersteunden huisartsenpraktijken bij de uitvoering van persoonsgerichte zorg door middel van coaching en intervisie.

Relatie met Ketenzorg Ontketend

Persoonsgerichte zorg is uitgangspunt van Project Ketenzorg Ontketend, het project met als doel om een integraal zorgmodel te ontwikkelen voor mensen met een chronische aandoening. Het ontwikkelen doen we samen met zorgverleners en een patiëntvertegenwoordiging en ondersteund door onder andere het Radboudumc.

Meer informatie?

Marion Hendriks

Coördinator integrale zorg

Anja van der Poel

Coördinator integrale zorg