Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Diabetes type 2

Zorgprogramma DM2

Team Dagzorg ondersteunt de huisartsen(praktijken) bij het uitvoeren van het DM2 zorgprogramma. Het DM2 zorgprogramma zorgt ervoor dat wanneer de diagnose DM2 is vastgesteld de juiste zorg wordt geleverd aan deze patiënten. Wij hanteren hierbij de NHG standaard DM2, NDF en de DiHAG als uitgangspunt voor de juiste zorg.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe NHG DM2 standaard

De nieuwe NHG standaard DM2 brengt voor een aantal DM2 patiënten grote veranderingen met zich mee door de inzet van SGLT2-remmers en GLP1-analogen. Tijdens de Sandwichscholing is hier een workshop aan gewijd. Komend jaar zullen wij hier nog meer aandacht aan besteden door het aanbieden van FTO diabetes medicatie en scholing.

Vragen over SGLT2-remmers en GLP1-analogen kunnen ook via consultatie aan de kaderhuisarts gesteld worden door de POH-S en huisartsen via VIPLive.

Vergoeding GLP1-recetoragonisten.

De vergoedingsvoorwaarden voor GLP1-recetoragonsisten zijn nu uitgebreid.
Kijk voor de formulieren op intranet NEO huisartsenzorg- zorgprogrammaDM2..

Onze ondersteuning aan praktijken

Team Dagzorg ondersteunt de huisartsen(praktijken) zodat zij goede, betaalbare en toegankelijke zorg aan patiënten in de regio Nijmegen kunnen leveren. Naast de zorgprogramma's ondersteunt team Dagzorg de huisartspraktijken bij scholing, praktijkbezoeken op locatie, coaching on the job (o.a spirometrie begeleiding), VIPLive ondersteuning, management en ICT

Samenwerking in de regio

NEO Huisartsenzorg heeft in zorgprogramma’s de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals vastgelegd. Samenwerkingspartners zijn:

  • Specialisten in ziekenhuizen
  • Laboratoria
  • Diëtisten
  • Optometristen
  • Podotherapeuten / pedicures

De afspraken zijn gericht op de samenwerking tussen de huisartspraktijken en ketenpartners op het gebied van verwijzen en consulteren. NEO Huisartsenzorg heeft hier een coördinerende rol in door met de ketenpartners afspraken hierover te maken, zorgen voor een verwijsmodule en declaraties verwerking (ivt).

Op dit moment worden er RTA afspraken (Regionale transmurale afspraken) gemaakt tussen de kaderhuisartsen NEO Huisartsenzorg, cardiologen, internisten en nefrologen over de behandeling en werkwijze van de nieuwe DM2 medicatie in de 1ste en 2de lijns zorg.

Meer informatie over DM2 voor professionals

Eerste aanspreekpunt voor DM2

Janet Theloesen

Coördinator zorgprogramma's

Collega's DM2

Rick Müskens

Huisarts betrokken bij diabetes en ouderenzorg

Janet Theloesen

Coördinator zorgprogramma's