Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Verhoogd vasculair risico | VVR

Zorgprogramma VVR

Voor mensen met Verhoogd Vasculair Risico (VVR) heeft NEO Huisartsenzorg samen met betrokken zorgverleners een zorgprogramma ontwikkeld. VVR-patiënten kunnen hierdoor rekenen op de best mogelijke zorg. Het VVR zorgprogramma is, net als onze andere zorgprogramma's, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Werken met het zorgprogramma maakt dat de deskundigheid van de diverse zorgverleners bij elkaar komt. Samenwerking waaraan we blijven werken, net als kennisvergroting en -uitwisseling om de zorg voor alle mensen met VVR te blijven verbeteren. Voor de bekostiging van het zorgprogramma maken we met de zorgverzekeraar bindende afspraken.

Onze ondersteuning aan de praktijken

Wij ondersteunen de huisartsen(praktijken) zodat zij goede, betaalbare en toegankelijke zorg kunnen leveren aan patiënten in de regio Nijmegen. Kaderhuisarts Sabine Käyser en coördinator zorgprogramma's Marion Hendriks vormen daarbij de VVR-spil.

Programmacoördinator Marion Hendriks:

  • helpt praktijken bij de organisatie van het VVR-zorgprogramma
  • organiseert -o.a. met inhoudelijke inbreng van de kaderhuisarts- scholingen voor de praktijken
  • helpt praktijken bij verdieping in het gebruik van VIPLive en het ketenzorgdashboard
  • ondersteunt huisartsenpraktijk desgewenst bij het management van de praktijk

Hiervoor legt ze onder andere praktijkbezoeken op locatie af en en coacht ze on-the-job.

Kaderhuisarts Sabine Käyser:

  • houdt de (regionale) ontwikkelingen op gebied van VVR in de gaten
  • zet zich in voor (het verbeteren van) regionale en bovenregionale samenwerkingsafspraken
  • kan door de huisartsenpraktijken -via VIPLive- geconsulteerd worden over specifieke VVR-casussen

Samenwerking in de regio

Voor de zorg van VVR-patiënten maken we samenwerkingsafspraken met eerstelijns en tweedelijns zorgprofessionals. In het zorgprogramma zijn bepaalde afspraken contractueel vastgelegd. Deze gaan over verwijzen en consulteren. Naast onze coördinerende rol in de afspraken, zorgen we eveneens voor een verwijsmodule en voor declaratieverwerking.
Voor de overige zorg waarbij samenwerking met andere van belang is, maken we waar nodig andere samenwerkingsafspraken in onze regio.

We werken samen met deze zorgpartners:

  • Specialisten
  • Laboratoria
  • Diëtisten

Eerste aanspreekpunt voor VVR

Marion Hendriks

Coördinator integrale zorg