Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Hart & vaatziekten | HVZ

Zorgprogramma hart & vaatziekten (HVZ)

Om te zorgen voor de best mogelijk zorg voor mensen met hart & vaatziekten (HVZ) heeft NEO Huisartsenzorg samen met betrokken zorgverleners een zorgprogramma HVZ ontwikkeld. Dit zorgprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over HVZ. Door het zorgprogramma komt de deskundigheid van de diverse zorgverleners bij elkaar. We blijven werken aan betere samenwerking en uitwisseling van kennis. Immers daardoor verbetert de zorg voor alle mensen met HVZ. NEO Huisartsenzorg maakt met de zorgverzekeraar bindende afspraken over de bekostiging van het zorgprogramma.

Onze ondersteuning aan praktijken

Team Dagzorg ondersteunt de huisartsen(praktijken) zodat zij goede, betaalbare en toegankelijke zorg aan patiënten in de regio Nijmegen kunnen leveren. Voor HVZ zijn kaderhuisarts Sabine Käyser en coördinator zorgprogramma Marion Hendriks de spinnen in het web.

Coördinator Marion Hendriks:

 • helpt praktijken bij de organisatie van het zorgprogramma
 • organiseert -o.a. met inhoudelijke inbreng van de kaderhuisarts- scholingen voor de praktijken
 • helpt praktijken bij verdieping in het gebruik van VIPLive en het ketenzorgdashboard
 • ondersteunt huisartsenpraktijk desgewenst bij het management van de praktijk

Hiervoor legt ze onder andere praktijkbezoeken op locatie af en en coacht ze on-the-job.

Kaderhuisarts Sabine Käyser:

 • houdt overzicht over de (regionale) ontwikkelingen op gebied van hart-vaatziekten
 • zet zich in voor regionale en bovenregionale samenwerkingsafspraken
 • is voor de praktijken beschikbaar voor consultatie over specifieke casussen (via VIPLive)

Samenwerking in de regio

NEO Huisartsenzorg heeft in zorgprogramma’s de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals vastgelegd. Samenwerkingspartners zijn:

 • Specialisten
 • Gespecialiseerde verpleegkundigen
 • Laboratoria
 • Diëtisten

Met een aantal ketenpartners hebben we (contract)afspraken. Deze afspraken zijn gericht op de samenwerking tussen de huisartspraktijken en ketenpartners op het gebied van verwijzen en consulteren. Als NEO Huisartsenzorg hebben we hier een coördinerende rol in door met de ketenpartners afspraken hierover te maken, te zorgen voor een verwijsmodule en declaratieverwerking (ivt).

Begin 2022 zijn er RTA afspraken (Regionale transmurale afspraken) gemaakt tussen de kaderhuisartsen NEO Huisartsenzorg, cardiologen over terugverwijzing van cardiaal stabiele CVRM patiënten naar de 1ste lijns zorg.

Eerste aanspreekpunt voor HVZ

Marion Hendriks

Coördinator integrale zorg