Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zorgprogramma astma

Astmapatiënten moeten kunnen rekenen op de best mogelijke zorg. Daarom hebben we (Team Dagzorg van NEO Huisartsenzorg) samen met andere relevante zorgverleners het zorgprogramma astma ontwikkeld, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Belangrijk te realiseren is dat in het zorgprogramma de deskundigheid van de diverse zorgverleners bij elkaar komt.

Wij hanteren de NHG-standaard astma en de CAHAG als uitgangspunt voor de juiste zorg. En maken met de zorgverzekeraar bindende afspraken over de bekostiging van het zorgprogramma.

Onze ondersteuning aan praktijken

Team Dagzorg ondersteunt de huisartsen(praktijken) zodat zij goede, betaalbare en toegankelijke zorg aan patiënten in de regio Nijmegen kunnen leveren. Voor astma-zorg zijn kaderhuisarts Robbert Behr en coördinator zorgprogramma's Anja van de Poel de drijvende krachten binnen het team.

Coördinator zorgprogramma's Anja van der Poel:

  • ondersteunt praktijken bij de organisatie en uitvoering van het zorgprogramma;
  • draagt zorg voor de organisatie van relevante scholingen, samen met kaderhuisarts Robbert Behr;
  • helpt praktijken bij (beter) gebruiken van VIPLive en het ketendashboard;
  • helpt desgewenst bij praktijkmanagement.

Kaderhuisarts Robbert Behr:

  • houdt de (regionale) ontwikkelingen op gebied van astma nauwlettend in de gaten;
  • is voor de praktijken beschikbaar voor consultatie over specifieke casussen (via VIPLive);
  • zet zich in voor regionale en bovenregionale samenwerkingsafspraken rondom astma.

Samenwerking in de regio

In het astma-zorgprogramma zijn de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals vastgelegd. Samenwerkingspartners m.b.t. astma zijn:

  • Specialisten
  • Laboratoria - (t.b.v. spirometrie afnemen)
  • Diëtisten

Meer informatie over het astma zorgprogramma

Eerste aanspreekpunt voor astma

Anja van der Poel

Coördinator integrale zorg

Astma-collega's

Robbert Behr

Kaderhuisarts COPD

Anja van der Poel

Coördinator integrale zorg