Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Transfertafel Plus

De Transfertafel Plus is een gezamenlijke plek waar GGZ-cliënten (vooralsnog 18+) worden besproken voor wie de meest passende zorg en/of begeleiding niet meteen duidelijk is. De partij die iets ter bespreking inbrengt wenst advies of is op zoek naar de plek waar de cliënt de best passende zorg kan krijgen. Op deze manier maakt men gebruik van elkaars expertise en zijn er kortere communicatielijnen. Dit zorgt voor een beweging in de doorstroom. NEO Huisartsenzorg heeft de Transfertafel (Plus) geïnitieerd en mede-opgezet.

Waar werken we naartoe?

De Transfertafel Plus heeft als doel:

 • Verbeteren van instroom van GGZ-patiënten
 • Ondersteunen van huisartspraktijken bij GGZ-verwijzingen
 • Betere samenwerking met het (GGZ-)netwerk

Hoe werkt een Transfertafel Plus?

De Transfertafel Plus is een periodieke beeldbelbijeenkomst, ca 1x per maand op dinsdagmiddag van 16-17 uur. In deze bijeenkomst zitten vertegenwoordigers van diverse GGZ-organisaties (volwassenen), sociaal domein, zorgverzekeraar en kaderarts GGZ. In het eerste gedeelte van het overleg (45 min.) vindt reguliere casuïstiekbespreking plaats, d.w.z.: uitwisseling van cliënten die op een wachtlijst staan bij een GGZ-organisatie. Het laatste kwartier vindt casuïstiekbespreking plaats rondom cliënten met complexe problematiek, vanuit 1e lijn (huisartsen/ POH's-GGZ) en sociaal domein. Vanuit de 1e lijn kunnen huisartsen en POH-GGZ patiënten inbrengen die nog niet in zorg zijn bij een passende GGZ-instelling en waarbij de verwijzer blokkades ervaart of verwacht te zullen ervaren bij doorverwijzing.

Aanleiding

Het GGZ-veld is erg versnipperd en er zijn lange wachtlijsten. Daarnaast hanteren veel GGZ-organisaties exclusiecriteria die niet altijd van te voren helder in beeld zijn voor de verwijzer. Om te voorkomen dat een verwijzer steeds een patiënt terugkrijgt en weer opnieuw moet gaan zoeken is er vanuit de Regionale Taskforce Wachttijden de Transfertafel Plus opgezet.

Samenwerking

In deze bijeenkomst zitten vertegenwoordigers van diverse GGZ-organisaties (volwassenen), sociaal domein, zorgverzekeraar en vanuit NEO Huisartsenzorg sluit de Kaderhuisarts GGZ aan bij deze overleggen. Het wordt voorgezeten door een medewerker van ProScoop (ROS) in samenwerking met Pro Persona.

Stand van zaken

Ook in 2023 vindt het overleg 'Transfertafel Plus' plaats. De Transfertafel Plus vindt plaats op dinsdagen van 16.00 -17.00 uur. Dit zijn de volgende data voor 2023:

 • 21 november
 • 19 december


De data voor 2024 zijn:

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 2 april
 • 14 mei
 • 25 juni
 • 6 augustus
 • 17 september
 • 29 oktober
 • 10 december


Om casuïstiek in te brengen, wordt gebruikgemaakt van een Aanmeldformulier Transfertafel Nijmegen. Dit kan worden ingestuurd, bij voorkeur minimaal één dag voorafgaand aan de bijeenkomst, naar Anneke den Hertog, a.hertog@propersona.nl. Graag daarbij CC sturen naar Thomas Klijn, t.klijn@neohuisartsenzorg.nl.

Tot nu toe worden elke bijeenkomst ca. 2 casussen vanuit huisartspraktijken besproken (ingebracht door huisarts en/of POH GGZ). NEO Huisartsenzorg blijft de Transfertafel Plus onder de aandacht brengen, o.a. door de POH-GGZ.