Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Inspirerend symposium 'Anders kijken naar de patiënt'

Op 1 november j.l. organiseerden SAN (Stichting Achterstandswijken Nijmegen) en NEO Huisartsenzorg samen een succesvol symposium. Onder de noemer “Anders kijken naar de patiënt” kregen deelnemers praktische handvatten om de zorg voor mensen met meer achterblijvende gezondheidsvaardigheden beter en prettiger te maken. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener. De diversiteit aan sprekers, de grote opkomst gecombineerd met de enthousiaste interactie van deelnemers maakten het symposium erg de moeite waard.

Presentaties

De presentaties van alle plenaire sprekers en van de inspiratiesessies zijn hieronder beschikbaar om na te lezen:

 1. “Ik ken niemand zoals jij”
  Theatermaker en storyteller Soula Notos vertelde een krachtig, invoelbaar en mooi verhaal waarbij verschillende actoren een stem kregen: huisartsen en patiënten. Hierdoor maakte ze het veld en de ervaringen zichtbaar waarin de (persoonsgerichte) huisartszorg zich afspeelt. Belangrijke aandachtspunten voor verbetering van die zorg werden via het inzoomen op de ervaringen tastbaar. https://www.soula.nl/
 2. Samenwerken werkt?! Over het buurtteam, de huisarts, de POH en de patiënt met problemen op meerdere levensdomeinen.
  Mark van der Wel (huisarts en onderzoeker) en Carine Poels (programmamanager NEO Huisartsenzorg) verzorgden samen met Paul Rikken en Annemieke Atema van Buurteams Volwassenen en praktijkondersteuners POH's-GGZ Jacintha Schepers en Renee Berntsen deze inspiratiesessie. Er werd ingegaan op de manier waarop integraal samenwerken tussen zorg en welzijn tot stand komt bij uitvoeren van het Hotspottersonderzoek. De eerste ervaringen in het Hotspottersproject vanuit de blik van de POH-GGZ en de patiënt kwamen aan bod. Dit op basis van het toepassen van het spinnenwebmodel positieve gezondheid
 3. “Meer tijd en aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking”
  Moniek Gehring, trainer en adviseur bij MEE Gelderse Poort/MEE plus verzorgde deze inspiratiesessie. Deelnemers werden meegenomen in de wereld van mensen met een LVB. Ook werd zelf ervaren waar mensen met een LVB moeite mee kunnen hebben. Daarnaast stonden het herkennen dat iemand een LVB heeft en bruikbare tips centraal.
 4. “Meldpunt bijzondere zorg/Interventieteam en samenwerking in de (huisarts)praktijk”
  Hanneke Hammes en Karen van Breemen van GGD Gelderland Zuid/Meldpunt Bijzondere Zorg en huisarts Femke Nieuwenhuis verzorgden deze sessie over bijzondere casuïstiek: Er werden casussen besproken waarbij een goede samenwerking tussen huisarts en MBZ bijgedragen hebben aan het vlot trekken van zorgtrajecten rondom een patiënt met complexe zorgproblematiek.
 5. “Geldzorgen en Armoede. Wat kan ik ermee in mijn praktijk?”
  Spreker Feia Hemke, huisarts en onderzoeker bij Pharos, ontrafelde op basis van wetenschappelijk onderzoek de relatie geldzorgen –> chronische stress –> gezondheidsproblemen. Daarnaast ging ze in op de signalen voor geldzorgen, en hoe je hierover gemakkelijk in gesprek komt met de patiënt.
 6. “De GLI is meer dan een BMI”. Hoe de GLI werkt bij een wijkaanpak.
  Femke Roozen en Ilse Bruijs (Fysiotherapie Hatert), Charlotte Rikken (buurtsportcoach) en Raymond Timmermans (deelnemer) verzorgden deze inspiratiesessie. Ervaringen uit Hatert werden gedeeld: Besproken werd wat mensen nodig hebben om in “beweging” te komen. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen zorg en welzijn? Wat helpt en wat werkt tegen? Dit alles vanuit het uitgangspunt: de gecombineerde leefstijl interventie in een wijk kan meer zijn dan het bereiken van een "gezonde BMI".
 7. Geldzorgen in de spreekkamer: “Je gaat het pas zien als je het door hebt”.
  Yuk Sie Cheung (Bindkracht10), Mark van der Wel (huisarts), Jessica van Hinthem (ervaringsdeskundige) en Jeanne Joosten (financieel expert in de wijk) verzorgden deze sessie. Het thema geldzorgen werd benaderd vanuit verschillende perspectieven. Er werd ingegaan op vragen als: Op welke signalen kun je letten? Kun je geldzorgen bespreekbaar maken terwijl je zelf het gevoel hebt geen kennis van deze zaken te hebben? En wat kun je dan vervolgens doen?
 8. Toegankelijke zorg voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven!
  Janet Kleis, directeur WGC Lindenholt, Juliette Mooren, huisarts en José Keetelaar, en Rebecca Kramer en Nicolette Broekhuizen van GGD Zuid Gelderland verzorgden deze sessie. Er werd ingegaan op het belang van betere toegankelijkheid van zorg voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Voorbeelden van WGC Lindenholt en ervaringen bij huisartsenpraktijken in Wijchen stonden centraal. Ook werd een sneak preview gegeven van de Tool die beschikbaar komt voor huisartsenpraktijken om de praktijk “laaggeletterdproof” te maken.