Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

WijkGGZ teams Nijmegen en Wijchen

De WijkGGZ kan ingezet worden voor inwoners/patiënten die (nog) niet of niet meer in behandeling zijn bij een GGZ- of verslavingsinstelling. Elk WijkGGZ team bestaat uit:

3 x 6 uur ervaringsdeskundigheid: RIBW, Pro Persona, Iriszorg
3 x 6 uur maatschappelijk hulpverlening: Pluryn, Iriszorg, RIBW
2x 6 uur behandeling: Iriszorg, Pro Persona

Wat biedt het WijkGGZ team?

  • Kortdurende behandelinterventies
  • Deskundigheidsbevordering (aan professionals en vrijwilligers in de wijk)
  • Afstemming en advies over patiënten met een GGZ/LVB/verslavings-hulpvraag
  • Gezamenlijke ontwikkelfunctie in de wijk

Waarvoor is het WijkGGZ team in te schakelen?

Wanneer de aanmelder het vermoeden heeft van psychiatrische problematiek al dan niet met verslaving en of LVB - waarbij een behandelinterventie mogelijk kan zijn - kan zij een aanmelding doen bij de WijkGGZ. De WijkGGZ zal doormiddel van een herstel ondersteunende kennismaking aan vraagverduidelijking doen en een advies terugkoppelen. Deze herstel ondersteunende kennismaking wordt gedaan door professionals met ervaringsdeskundigheid samen met een maatschappelijk hulpverlener of behandelaar.

Wanneer er sprake is dat een inwoners een direct gevaar is voor zichzelf of een ander zijn andere routes binnen de SGGZ voorliggend.

Alle aanmelders kunnen in gezamenlijkheid met de WijkGGZ patiënten ondersteunen, hierbij wordt onderling afgestemd wie regie heeft. De huisarts blijft altijd hoofdbehandelaar.

Het WijkGGZ team kan indien nodig kort durende interventies inzetten. De huisarts is ook dan hoofdbehandelaar.

Als na kortdurende interventies van het WijkGGZ team blijkt dat er toch tweedelijns zorg/behandeling nodig is, zal het WijkGGZ-team dit samen met de bewoner terugkoppelen aan de huisarts. De huisarts is dan verantwoordelijk voor verwijzing naar betreffende SGGZ-organisatie. In overleg kan de WijkGGZ een advies geven over een mogelijk geschikte SGGZ-organisatie. Na verwijzing naar betreffende SGGZ organisatie gaat hoofdbehandelaarschap over naar de betreffende instelling. Als het een verwijzing naar één van de partijen uit het WijkGGZ-team betreft kan het WijkGGZ-team samen met de bewoner zorgen voor een warme overdracht.

Aanmelding en rapportage

Aanmeldingen kunnen in de toekomst via een beveiligde omgeving worden gedaan, die door het team van de WijkGGZ wordt opgepakt. Voor de periode dat dit nog niet ingeregeld is, wordt per team gebruik gemaakt van twee emailadressen van de moederorganisaties van teamleden. Vanuit daar ontstaat contact en kan indien nodig de casus telefonisch worden doorgesproken.

De WijkGGZ rapporteert na het eerste contact met inwoner aan aanmelder of en hoe de vraag opgepakt kan en gaat worden. Met toestemming van de inwoner zal de WijkGGZ bij afronding ook een korte terugkoppeling geven aan belanghebbenden.

Voor de WijkGGZ, huisartsen/ POH en ouderenadviseur komen er vanuit de buurtteams per stadsdeel aanspreekpunten vanuit waar verbinding tot stand gaat komen.

Contactgegevens per team voor aanmeldingen en consultatie

TeamE-mail
Oud West & Noordoudwestnoord@wijkggz.nl
Oost & Centrumoostcentrum@wijkggz.nl
Zuid & Hatertzuidhatert@wijkggz.nl
Midden & Nieuw West

middennieuwwest@wijkggz.nl

Dukenburg & Lindenholtdukenburglindenholt@wijkggz.nl
Wijchenwijchen@wijkggz.nl