Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

WijkGGZ zorgt voor duurzamer herstel van psychisch kwetsbare patiënten

Sinds maart 2024 hebben CWZ en NEO Huisartsenzorg samenwerkingsafspraken gemaakt met de WijkGGZ over de zorg voor volwassen inwoners met complexe problematiek.

Psychisch kwetsbare patiënten die vanuit CWZ weer naar huis gaan, kunnen sinds kort ondersteuning krijgen van de WijkGGZ. Hierdoor worden zij geholpen om beter thuis te komen en hun leven structuur te geven. Tijdens de ondersteuning wordt een oplossing gezocht voor de periode tot eventuele vervolgzorg of wordt voorkomen dat door (verslavings)problemen een nieuwe opname volgt in CWZ of GGZ-instelling.

Stabiliteit op levensgebieden als wonen, werk, vrije tijd en sociale verbinding is belangrijk voor psychisch kwetsbare mensen. Als zorgverleners van de afdeling psychiatrie in CWZ signaleren dat een patiënt een vraag heeft op een of meer van deze levensgebieden, kunnen zij de patiënt vragen of ondersteuning thuis door de WijkGGZ gewenst is. Als de patiënt instemt wordt door CWZ aan de huisarts geadviseerd om de WijkGGZ in te schakelen. Wanneer de huisarts akkoord is, wordt de patiënt door huisarts (of door CWZ namens de huisarts) verwezen naar de WijkGGZ. De WijkGGZ is snel inzetbaar en werkt samen met het sociaal domein in de wijk. Op basis van ervaringsdeskundigheid geeft het team perspectief op hoop en herstel.

Hoe werkt de WijkGGZ voor patiënten van CWZ?

Een ervaringsdeskundige en een behandelaar van de WijkGGZ bezoeken de bewoner thuis voor een eerste herstel ondersteunende kennismaking. Dat is kort nadat deze vanuit CWZ thuis is gekomen. Tijdens het gesprek proberen ze samen met de bewoner helderheid te krijgen over de situatie, mogelijkheden en wensen. Om daarna samen te kijken wat een passend vervolg is. Soms spelen er zaken als verslaving, armoede of problemen in de buurt. Samen met het buurtteam wordt invulling aan gegeven aan een vervolg in de eigen wijk. Dit alles gebeurt uiteraard met toestemming van de bewoner. De huisarts wordt door de WijkGGZ op de hoogte gesteld over het resultaat, gemaakte afspraken en ontvangt een advies over een vervolg als dat van toepassing is.

De WijkGGZ is een samenwerkingsverband van ProPersona, IrisZorg, Ribw en Pluryn in Nijmegen en Rivierenland. Er zijn 12 WijkGGZ teams en het is een voorbeeld van hoe de GGZ in beweging is om de GGZ toegankelijk te houden.

Zorgtransformatie

De samenwerking tussen CWZ, WijkGGZ en huisartsen is een van de initiatieven van CWZ en samenwerkingspartners in de regio om samen de zorg en welzijn anders te inrichten, zoals is afgesproken in het integraal zorgakkoord (IZA). Onder meer door ervoor te zorgen dat patiënten na ontslag uit CWZ in de eigen omgeving goed worden opgevangen. Zo is er voor kwetsbare ouderen zonder sociaal netwerk bijvoorbeeld het, waarmee al tijdens de opname wordt gekeken welke ondersteuning vanuit welzijn georganiseerd kan worden.

Deze zorgtransformatie is nodig omdat er in de toekomst meer vraag naar zorg is dan we kunnen bieden als we zo doorgaan. Samen gaan we op zoek naar andere en nieuwe oplossingen.