Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Meer tijd voor de patiënt (MTVP)

Door een combinatie van interventies die vallen onder anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het “goede gesprek” met de patiënt te voeren. NEO Huisartsenzorg ondersteunt de huisartsen bij de implementatie van MTVP.

Waar werken we naartoe?

Met MTVP streven we de volgende doelstellingen na:

  • Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg
  • Verbeteren van patiënttevredenheid
  • Verbeteren van werkplezier
  • Beheersen van zorgkosten
  • Betere samenwerking met netwerk

Aanleiding

In januari 2023 heeft de LHV het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in vier kwartalen beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Per kwartaal komt, vanaf 1 april 2023, MTVP beschikbaar voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschreven patiënten (ION). In de geest van het IZA hebben de LHV, InEen en ZN uitvoering aan deze ambitie gegeven, door een gezamenlijke leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg op te stellen. Klik voor de volledige tekst van de “Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt” (ook beschikbaar onderaan deze pagina).

Stand van zaken

Vanuit het bestuur is een oproep gedaan voor één afgevaardigde praktijkhoudende huisarts per Hagro die deel wil nemen aan de projectgroep MTVP. Voor de projectgroep zijn 4 overleggen gepland waarin we gezamenlijk werken naar een concept regioplan. In het regioplan worden de keuzes voor de interventies en de intervisie vastgelegd. Het concept regioplan wordt op 13 maart ter goedkeuring voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering. Naast het regioplan zal er in de ALV ook een voorstel gedaan worden voor de selectiecriteria waarmee we in de regio kunnen bepalen welke praktijken, wanneer in mogen stromen. Deze selectiecriteria zijn alleen van belang wanneer het animo om in te stromen groter is dan het aantal praktijken dat gezamenlijk meer dan 25% van de op naam ingeschreven verzekerden (ION) vertegenwoordigen.

Samenwerking

Het concept regioplan wordt opgesteld door de projectgroep MTVP. Na goedkeuring van het regioplan in de ALV en door de zorgverzekeraars kunnen de eerste praktijken per 1 april 2023 gaan instromen. Team Dagzorg van NEO Huisartsenzorg zal daarna ondersteunen bij de interventies en de intervisie van MTVP.

Aanvullende informatie

Vanaf 23 november 2023 zijn de documenten van MTVP te vinden op de MTVP-pagina op intranet.