Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samenwerking in de wijk

Bij wijkmanagement gaat het om structureel samenwerken van verschillende (zorg)organisaties in een wijk. Dit helpt om de zorgvraag en het -aanbod in de wijk beter op elkaar af te stemmen. Goed wijkmanagement ondersteunt daarmee ook de huisartsenzorg in de wijk. Daarom werken we vanuit team Dagzorg met het programma ‘Ondersteuning van huisartsenpraktijken bij samenwerking in de wijk’. Kortweg 'Samenwerking in de wijk'. Daarmee geven we invulling aan wijkmanagement in Nijmegen en omgeving.

Waar werken we naartoe?

Wijkmanagement heeft als doel om:

  • multidisciplinaire samenwerking tussen eerstelijns zorgaanbieders, gezondheidswerkers en het sociale domein in de wijk te optimaliseren
  • en proactief het inhoudelijke zorgaanbod kwalitatief en kwantitatief af te stemmen op de zorgbehoefte in de wijk.

Vanuit deze doelstelling dient wijkmanagement om de huisartsenzorg op wijkniveau te ondersteunen.

Structurele samenwerking op wijkniveau draagt bij aan het vormgeven van het regionaal beleid en vice versa. Duidelijke afspraken in de wijk over coördinatie van en verantwoordelijkheid voor het netwerk van zorgverleners en hoe de overleggen en afstemming met andere domeinen worden georganiseerd, ontlasten huisartsen hierbij.

Gereedschapskist

Het delen van goede voorbeelden kan huisartsenpraktijken stimuleren om de samenwerking in de wijk te verbeteren of te optimaliseren. Daarom bouwen we concreet aan een digitale ‘gereedschapskist met goede voorbeelden’ die we online (intranet) beschikbaar stellen.

Format netwerkkaart
Als concrete ondersteuning werken we ook aan een format voor een netwerkkaart waarmee ketenpartners in de wijk in beeld gebracht kunnen worden.

Aanleiding

De huisarts als toegangspoort tot de zorg, werkt veel samen met ketenpartners in en buiten de wijk. Vanuit dat gezichtspunt deden huisartsen tijdens de NEO Huisartsenzorg-strategiedag (juni 2022) een beroep op NEO Huisartsenzorg om:

  • goede voorbeelden van samenwerking meer te delen, inclusief ondersteuning bij implementatie;
  • toegang en bekendheid van de nuldelijns zorg te verbeteren voor huisartsen;
  • een platform op te zetten voor een sociale kaart waar alle ketenpartners in terug te vinden zijn met een overzicht van expertise, werkdagen, opname stop, contactgegevens en wijze van communiceren e.d.

Voor team Dagzorg de uitdaging om hier handen en voeten aan te geven. Bovenstaande punten sluiten aan bij de doelstelling van het programma ‘Samenwerking in de wijk’.

Samenwerking

We werken samen in een werkgroep bestaande uit de manager van Gezondheidscentrum (GC) Samen Gezond, de directeur van Wijkgezondheidscentrum (WGC) Lindenholt, de praktijkmanager GHC Hazenkamp en de programmamanager zorgverbetering van NEO Huisartsenzorg.

Stand van zaken

De (multidisciplinaire) werkgroep stelde het werkdocument van het programma 'Samenwerking in de wijk' op. Op basis van dit werkdocument zijn de (deel)projecten gestart. Een deelproject omvat het opstellen van een format voor een netwerkkaart. Hiermee gaan we ervaring opdoen bij GC Samen Gezond en WGH Lindenholt.

Daarnaast zijn we bezig met het verzamelen van goede voorbeelden (voorbeelddocumenten en 'good practices') t.a.v. samenwerking in de wijk. Deze voorbeelden gaan we delen op op het intranet van NEO Huisartsenzorg.

Momenteel buigt de werkgroep zich over de vraag hoe praktijken ondersteund kunnen worden bij de uitrol van een of meerdere goede voorbeeld(en) in hun praktijk.

Afbeelding project is van Freepik