Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Informatie aanvraag accreditatie nascholing huisartsen

Accreditatie voor fysieke bijeenkomsten

Wilt u accreditatie aanvragen voor een (deels of geheel) fysieke nascholing gericht op huisartsen in Nijmegen en omgeving? Dat kan door dit formulier in te vullen.

Let op: het formulier is niet geschikt om accreditatie aan te vragen voor:

 1. E-learning on demand;
 2. Toetsgroepen huisartsen/specialisten

Daarvoor neemt u contact op met: scholingdagzorg@neohuisartsenzorg.nl of scholingspoedzorg@neohuisartsenzorg.nl.

Termijn

Een aanvraag voor accreditatie wordt tenminste 8 weken voor de beoogde scholingsdatum zijn ingediend via het formulier op deze website van NEO Huisartsenzorg.

Benodigdheden

Verzamel eerst alle informatie die u nodig heeft om de aanvraag in te dienen. U moet de volgende informatie kunnen aanleveren:

 • Het programma (inclusief duur van de verschillende onderdelen);
 • De uitnodiging;
 • Een conceptversie van de presentatie in PowerPoint of andere onderwijsmaterialen;
 • Welke competenties uit de CanMeds worden aangesproken?

Als u op het moment van de accreditatieaanvraag nog geen conceptpresentatie beschikbaar hebt, verzoeken wij u om een leerplan aan te leveren. Dit is nodig om een inhoudelijke beoordeling te kunnen doen of de scholing in aanmerking komt voor accreditatie. Daarnaast is het een goed hulpmiddel om de scholing inhoudelijk af te stemmen met de sprekers. Als basis voor een leerplan kunt u de volgende stappen nemen:

 • Kader - Wat is de aanleiding voor deze scholing? Waarom is voor dit onderwerp gekozen?
 • Wat zijn de leerdoelen? - Wat wilt u dat de deelnemer na deze bijscholing kan?
 • Onderbouwing - Welke literatuur wordt gebruikt? Welke standaarden en/ of richtlijnen?
 • Werkvorm - Welke werkvorm of activiteiten zijn gekozen en past dit bij het gewenste leergedrag?
 • Toetsing - Toetst u of hetgeen u wilde bereiken ook daadwerkelijk is aangekomen? En zo ja, hoe?

U kunt gebruik maken van dit voorbeeld blanco leerplan.

Disclosure

Voor accreditatie is het gebruik van een disclosure-sheet verplicht, ook als er geen sprake van potentiële belangenverstrengeling is. Een voorbeeld van een disclosure-sheet vindt u hier.

Kosten

U betaalt per accreditatieaanvraag één vast tarief, ongeacht de duur van de activiteit en/of de accreditatie wordt toegekend. Qua tarieven volgen wij het voorbeeld van de KNMG. Het totaal aan accreditatiekosten voor uw organisatie wordt eenmalig in het volgend jaar gefactureerd. Wanneer een scholing op exact dezelfde wijze in hetzelfde jaar nog herhaald wordt, bedragen de kosten € 100,- inclusief BTW.

Beoordeling

Binnen twee weken na inzending zal een beslissing worden genomen of accreditatie wordt toegekend en met hoeveel punten. Bij het nemen van een beslissing over accreditatie worden de volgende criteria meegewogen:

 • Is de informatie compleet?
 • Is het onderwerp huisartsgeneeskundig relevant?
 • Is er vertrouwen in een goede uitvoering?
 • Worden de CGR richtlijnen ten aanzien van sponsoring gevolgd?

Er wordt gewerkt met hele punten, delen van uren worden afgerond naar hele uren. Vanaf 45 minuten vindt afronding naar boven plaats.

Afhandeling

Accreditatiepunten worden onder voorbehoud toebedeeld en pas na de scholing definitief aan de deelnemers toegekend. Voor definitieve toekenning van de punten is nodig dat binnen zes weken na afloop de volgende document worden nagestuurd:

 1. Een getekende presentielijst met naam (en meisjesnaam) met leesbare BIG-nummers. Handgeschreven presentielijsten worden niet in behandeling genomen.;
 2. Een overzicht van de deelnemers in Word of Excel;
 3. De definitieve presentatiehulpmiddelen, zoals de gebruikte PPT, casuïstiek, de resultaten van de mentimeter etc. Bij voorkeur in PDF.;
 4. Een evaluatie van de scholing met door de deelnemers genoemde leerpunten.

Deze documenten kunnen worden gemaild naar: pam@neohuisartsenzorg.nl

Vragen?

Als u nog vragen hebt over accreditatie dan kunt u mailen naar: scholingdagzorg@neohuisartsenzorg.nl of -als het scholingen voor spoedzorg betreft naar: scholingspoedzorg@neohuisartsenzorg.nl.