Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Jaarbeeld 2023

Samen sterk
in de eerste lijn

Onze groene draad

We nemen u graag mee in waar we in 2023 aan werkten en wat we bereikten. En de rode draad? Dat is gewoon datgene waar we al jaren voor staan en gaan: samen met anderen werken aan sterke huisartsenzorg in een sterke eerste lijn. Niet voor niets is onze pay-off: ‘Samen sterk in de eerste lijn’.

Onze eigen groen-blauwe draad.

Volg onze draad of klik gericht en ontdek wat in 2023 centraal stond:

“Alleen sámen met andere zorg- en welzijnsprofessionals realiseren we goede zorg in de eerste lijn.”

- NEO Huisartsenzorg -

Werken aan toekomstbestendige zorg

De zorg móet anders, ook de spoedzorg. Alleen dan kunnen we de groeiende zorgvraag aan. We werkten daarom aan twee belangrijke ontwikkelingen, mede vanuit het Integraal ZorgAkkoord (IZA), ROAZ Beeld en -Plan.

Verdergaande digitalisering

We maakten digitale zelftriage (de ‘urgentiechecker’) op onze website veel ruimer beschikbaar. Overdag beantwoorden patiënten vragen en krijgen een gericht zelfzorgadvies. Óf het advies om de eigen huisarts te bellen. In de avonden en weekenden kunnen zij eventueel ook chatten met een zorgmedewerker. Dit verlaagt de druk op de huisartsen-spoedpost omdat we meer patiënten met laag urgente klachten online goed kunnen helpen.

Eén spoedloket

Het IZA roept op tot samenwerking en zorgcoördinatie. Iets waar we als huisartsen-spoedpost en CWZ spoedeisende hulp tijdens de coronacrisis al ervaring mee opdeden en wilden intensiveren. In april 2023 startte het project ‘Samen werken. Elkaar versterken’ met een gezamenlijke kick-off. Stap 1 is toewerken naar een gezamenlijke balie op het Spoedplein. Eén balie waar de patiënt zich meldt en van daaruit de juiste zorg op de juiste plek gaat krijgen. In mei 2024 gaan we daarmee proefdraaien.

Belangrijk: blijven werken aan inzetbaarheid

Het is belangrijk dat medewerkers en huisartsen óók op de langere termijn met energie kunnen blijven werken. Zo probeerde een aantal nachtassistenten van half oktober 2023 tot half januari 2024 een ‘licht(therapie)bril’ uit. Met specifiek blauw licht zorgt de bril voor betere slaap en meer energie, aldus de fabrikant. De eerste geluiden waren vooral positief maar de evaluatie van deze proef volgt in 2024. Dan weten we of het zinvol is de lichtbrillen standaard te faciliteren.  

Zelfroosteren

Als je zelf meer invloed hebt op je werkrooster ontstaat een betere werk-privébalans. Met dat doel en een efficiënter planningsproces in gedachten startten we in 2023 de pilot ‘Zelfroosteren doktersassistenten en (junior) triagisten’. Er is drie keer een volledige roostertraject doorlopen. Trefwoorden waren: ‘even wennen’ en ‘zaken bijstellen’. Maar uiteindelijk zijn de meeste ervaringen positief. We verwachten dat we zelfroosteren in 2024 definitief kunnen invoeren. Mét voortdurende aandacht voor optimalisatie.

Ook voor huisartsen is begin 2023 ‘zelfroosteren’ ingevoerd. En ook voor hen was het wennen. Na een tussentijdse evaluatie is besloten een ander zelfroosterprogramma te gaan gebruiken. Dat leverde een nog beter passend rooster op, weten we nu.

Sneller en goedkoper geholpen bij vermoeden op botbreuk

Als een huisarts op de huisartsen-spoedpost (HAP) locatie in Nijmegen een botbreuk vermoedt, verwijst deze de patiënt naar CWZ voor een röntgenfoto. Tót aan juli 2023 betekende dit voor de patiënt dat hij of zij vanuit de HAP eerst naar de spoedeisende hulp (SEH) ging, daar een arts zag en vervolgens een foto kon laten maken. Met als gevolg: veel wachttijd en hoge kosten die van het eigen risico afgingen.

Dat moet anders kunnen

Medewerkers van de HAP en de SEH bedachten in 2023 samen een patiëntvriendelijkere, kostenbesparende route die sinds juli 2023 van kracht is. Een route die ook capaciteit vrijspeelt op de SEH. Vermoedt een huisarts nu een botbreuk, dan wordt bij de SEH-balie direct een röntgenlaborant opgeroepen. Deze maakt zo snel mogelijk een foto. Ondersteund door geavanceerde software op basis van kunstmatige intelligentie (AI) beoordeelt de laborant de foto. Ziet hij een breuk, dan wordt de patiënt geholpen op de SEH. Geen breuk zichtbaar? Dan kan de patiënt direct met gerichte informatie naar huis. Zo konden we van juli t/m december 2023 al 682 patiënten sneller en met minder kosten helpen.

Spoedzorg in cijfers

Verrichtingen

54.138 telefonische consulten

56.425 consulten op de huisartsen-spoedposten

4.841 digitale consulten

8.309 visites aan huis

8.309

Visites

56,4% van de U1 visites was gemiddeld binnen 20 minuten ter plekke

94,2% van de U1 visites was binnen 30 minuten ter plekke

91,4% van de U2 visites was binnen 60 min ter plekke

4.841

Digitale consulten

90% daarvan pakken we binnen 30 min. op

Online wachttijd voor een patiënt: gem. 12 min 49 sec

Online consultduur: gem. 36 min 41 sec

Telefonische contacten

121.761 totaal aantal gesprekken

De gemiddelde wachttijd voor de spoedlijn was 12 sec.

Gemiddelde beantwoording telefoon*) < 2 min. was 46,6%

Gemiddelde beantwoording telefoon*) < 10 min was 77,8%

*Dit betreft alle telefoonoproepen exclusief de spoedlijn.

87 klachten
4 calamiteiten
97 Veilig Incidentmeldingen

En verder in 2023

Landelijke organisaties enthousiast

Bestuurders van LHV, InEen, Vph en NHG kwamen op bezoek en waren enthousiast over hoe we digitalisering van de spoedzorg aanpakken.

Vaste groep telefoonartsen

We voerden een vaste pool telefoonartsen in en gaven deze huisartsen de eerste trainingen.

Een 8,5!

Uit het 3-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek bleek dat patiënten het contact met de huisarts op de huisartsen-spoedpost een 8,5 geven. Medewerkers beoordelen het werken op de spoedpost gemiddeld met een 8,2. Huisartsen geven NEO Huisartsen Spoedzorg een 7,5. Mooie resultaten!

Spoedtriage voor dagpraktijken

De Werkgroep DoktersAssistenten (WDA) organiseerde twee keer een specifieke scholing spoedtriage voor dagpraktijken om de aansluiting tussen zorg in avond, nacht en weekend enerzijds en de zorg overdag anderzijds te verbeteren.  

Vernieuwing wachtruimten

De wachtruimten voor patiënten gaan vernieuwd worden. De plannen en tekeningen daarvoor waren eind van het jaar klaar. In 2024 kunnen we van start gaan!

Dagzorg

Nieuwe doktersassistenten in aantocht!

Ook onze regio kampt met een tekort aan doktersassistenten. Vanuit het programma Arbeidsmarktaanpak sloegen we daarom de handen ineen met zorggroep Syntein, Onze Huisartsen, Radboudumc, ROC Nijmegen en UWV om de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-opleiding tot doktersassistent nieuw leven in te blazen. En met succes want in augustus startten maar liefst 24 BBL-studenten aan ROC Nijmegen. De meesten kregen een leerwerkplek bij een huisartsenpraktijk in de regio Nijmegen-Boxmeer, de overige bij poliklinieken van het Radboudumc.

Gemotiveerd

De kracht van een BBL-opleiding is de leer-werkcombinatie. Studenten werken minimaal 20 uur per week in de praktijk en gaan de overige uren naar school. Vaak kiezen -zeer gemotiveerde- zij-instromers hiervoor. Huisartsenpraktijken zijn dan ook tevreden. Een win-win voor alle partijen.  

In 2023 voerden we ook campagne om het beroep van doktersassistent en triagist te promoten. En we weten inmiddels ook dat ons volgende doel is behaald: in februari 2024 is een tweede groep studenten gestart aan ROC Nijmegen.

MTVP | Anders werken in de huisartsenpraktijk

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) is een landelijk project dat een uitkomst is van het Integraal Zorgakkoord (IZA). MTVP is gestart in 2023 met als doel: betere zorg voor de patiënt en meer werkplezier bij de huisarts en zijn/haar team. Uiteraard met een betere samenwerking met het netwerk én beheersing van de zorgkosten. NEO Huisartsenzorg begeleidt de aangesloten huisartsen bij wat passend is bij hun ontwikkelingsfase en praktijkvoering.

Wat we zien

In 2023 zijn huisartsenpraktijken enthousiast aan de slag gegaan met de verschillende interventies binnen MTVP. Elke huisartsenpraktijk past MTVP zodanig toe dat het aansluit bij de eigen situatie. De ene praktijk is bezig met een gedegen analyse, de andere praktijk voert een gekozen interventie inmiddels uit. Complimenten aan de huisartsenpraktijken!

Interventies

Het is niet makkelijk om te reflecteren op verbeterpunten. Maar dat is juist de essentie van MTVP: zaken verbeteren waar je als huisartsenpraktijk nog lang plezier van hebt. Dat komt ten goede aan de patiënt. MTVP bestaat uit meerdere interventies. Uit 2023 lichten we ‘Het andere gesprek: Positieve Gezondheid’ en ‘Anders werken: lean werken’ toe.

Patiëntgegevens

314.836 patiënten praktijken aangesloten bij NEO Huisartsen Dagzorg bv

36.308 patiënten chronische zorg

Praktijkgegevens

78 praktijken aangesloten bij NEO Huisartsen Dagzorg

met 184 huisartsen

en 107 POH-Somatiek

Regionale programma's

 • Verkleinen van gezondheidsverschillen
 • Regionale samenwerking
 • Arbeidsmarkt
 • Meer tijd voor de patiënt

Ketenpartners

 • Podotherapeuten
 • Diëtisten
 • Optometristen
 • Laboratoria
 • Specialisten ziekenhuizen
 • Leefstijlcoaches

Ketenzorg & ouderenzorg

Hart-vaatziekten
HVZ (hart-vaatziekten)

9.865 patiënten

181 huisartsen

77 praktijken

Astma

1.519 patiënten

86 huisartsen

33 praktijken

COPD

2.226 patiënten

178 huisartsen

75 praktijken

Hart-vaatziekten
VVR (verhoogd vasculair risico)

9.130 patiënten

127 huisartsen

53 praktijken

Diabetes

13.568 patiënten

182 huisartsen

78 praktijken

Ouderenzorg

47 ouderennetwerken

155 huisartsen met ouderenzorgmodule

71 praktijken met ouderenzorgmodule

En verder in 2023

Implementatietool

Samen met ZZG zorggroep, HAN, zes ouderennetwerken en met steun van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) ontwikkelden we de Implementatietool Proactieve Zorgplanning: een best practice model voor proactieve zorgplanning gericht op thuiswonende kwetsbare ouderen;

Sandwichdag ouderenzorg

Voor het eerst organiseerden we een thematische sandwichdag rondom ouderenzorg. De kracht van een sandwichdag is dat daaraan zowel huisartsen als praktijkondersteuners deelnemen.

Anders kijken naar de patiënt

In november organiseerden SAN (Stichting Achterstandswijken Nijmegen) en NEO Huisartsenzorg samen een succesvol symposium “Anders kijken naar de patiënt”. Deelnemers kregen praktische handvatten om de zorg voor mensen met achterblijvende gezondheidsvaardigheden beter en prettiger te maken.

GGZ Zorg

GGZ in de regio: sterk netwerk

Het team GGZ zette in 2023 in op samenwerking en voorbereidingen van projecten met pilots. Voor de pilot Centraal ToeleidingsPunt GGZ (CTP) zijn werkafspraken gemaakt, is een CTP-team opgericht en draagvlak gecreëerd bij de huisartsen. Het CTP is een centrale werkwijze in de regio Arnhem en Nijmegen met een uniforme screening. Resultaat: patiënten worden begeleid met de juiste GGZ- en WMO-zorg (en sociaal domein), er ontstaan betere doorstroming en kortere wachttijden. Het CTP neemt ook de verwijsverantwoordelijkheid van de huisarts over. Begin 2024 doen acht huisartsenpraktijken mee aan de pilot.

Meer samenwerking

In 2023 gingen we samenwerken met de WijkGGZ. De WijkGGZ teams worden ingeschakeld om een juist klachtenbeeld van de patiënt te krijgen. Het voordeel is dat de medewerkers van de WijkGGZ de patiënt een aantal keer bezoeken. Dit levert maatwerk op voor de patiënt en minder administratieve last voor de huisarts.

Om onnodige hulpvragen bij de huisarts weg te nemen zijn in 2023 werkafspraken gemaakt met de gemeente Nijmegen en Buurtteams Jeugd & Gezin. Huisartsenpraktijken in Nijmegen-Noord startten een pilot met Buurtteams om direct te verwijzen via Zorgdomein. In 2024 volgt de evaluatie.

37

Aangesloten Huisartsenpraktijken
Met een POH-GGZ in het Team

421

JEUGDIGE PATIENTEN
verwezen naar POH-Jeugd

294

DIGITALE CONSULTATIES
AANGEVRAAGD DOOR EEN HUISARTS OF POH-GGZ

Alle huisartsenpraktijken aangesloten bij NEO Huisartsen GGZ zorg maken gebruik van de e-health modules van KSYOS/Therapieland

En verder in 2023

We startten de voorbereidingen van het project Mental Health Verbindt met een kick-off in het voorjaar van 2023. We werken samen met Pro Persona, Eerstelijnsgeneeskunde (Radboudumc) en andere regionale organisaties;

Afspraken ambulante hulp

In september 2023 ondertekenden NEO Huisartsenzorg, de Gemeente Nijmegen en de Buurtteams Jeugd & Gezin een samenwerkingsovereenkomst die ervoor zorgt dat ambulante hulpverlening voor inwoners laagdrempeliger beschikbaar is. Deze afspraken ontzorgen ook de huisartsen in de regio.

Meer uren bij CSG

Het aantal uren dat onze vier praktijkondersteuners GGZ bij Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden werken (CSG), is uitgebreid. We zijn blij dat ze bij CSG tevreden zijn.

Samenwerken binnen en buiten de regio

Bijzonder is dat we in de pilot Centraal ToeleidingsPunt niet alleen samenwerken met zorgverzekeraars, diverse ggz-aanbieders en gemeenten maar ook met de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen.

Werkorganisatie / Vereniging

NEOnet | Startpunt voor informatie delen & verbinden

Eind november ging ons regionaal sociaal intranet ‘NEOnet’ live. Een lang-gekoesterde wens ging in vervulling: ons informatie-deelplatform tevens digitale ontmoetingsplek voor de regio was klaar! Medewerkersinterviews en een enquête onder huisartsen, praktijkondersteuners (POH’s) en -managers lieten zien dat een centrale plek voor informatie voor regionale (huisartsen)zorg en een stukje onderlinge verbinding welkom was.

Net(werk) voor Nijmegen en Omgeving

Een klankbordgroep met huisartsen, POH’s en praktijkmanagers en tweede groep met medewerkers, dachten mee over de inrichting van NEOnet. De naam ‘NEOnet’, bedacht door twee praktijkmanagers en een medewerker van NEO Huisartsenzorg, kreeg veruit de meeste stemmen van iedereen. Een promotiecampagne met feestelijke lancering luidden de livegang in.

In beweging

Met gedifferentieerde homepages, relevant nieuws, zorgdocumenten, interactiemogelijkheid binnen diverse groepen, een wie-is-wie en meer staat er nu een platform waarmee we praktijken en medewerkers ondersteunen. De meeste kinderziekten zijn eruit en we zien NEOnet in gebruik groeien. Doorontwikkeling? Die staat gepland voor tweede helft 2024.

Vereniging NEO huisartsenzorg

 • 246 praktijkhoudend huisartsen
 • 344 niet-praktijkhoudend huisartsen
 • 110 praktijken

BESTUUR

4 huisartsleden
1 niet-huisartslid (fysiotherapeut)

Werkorganisatie NEO Huisartsenzorg

Raad van bestuur
1
Totaal medewerkers
210
Team Spoedzorg
127
Team Dagzorg
17
Team GGZ zorg
44
Ondersteunende (staf)teams
22
Ondernemingsraad
6 leden
Cliëntenraad
5 leden
Raad van commissarissen
3 leden
Omzet
€29,3 mil.

En verder in 2023

Ambassadeurs

Begin 2023 zijn vier huisarts-bestuursleden van Vereniging NEO Huisartsenzorg gekozen tot ambassadeurs van de LHV-afdeling Nijmegen. Door deze gecombineerde ‘functies’ behouden we de kracht van één regionale organisatie van én voor alle huisartsenzorg met duidelijke lijnen naar de landelijke huisartsenorganisaties LHV (en InEen);

Scholingsplatform

Samen met zorggroep Syntein besloten we een gemeenschappelijk scholingsplatform te gaan bouwen. Huisartsen en praktijkmedewerkers van de hele regio Nijmegen-Boxmeer gaan hier gebruik van maken.

Raad van bestuur

Eind augustus namen we afscheid van onze raad van bestuur Jean Takken en verwelkomden we Kees Gillis als raad van bestuur a.i.

NPA-certificering

Omdat we in 2024 willen overstappen van ISO-certificering op NPA-certificering, startten we de voorbereidingen daarvoor in 2023.

Colofon

Colofon

Ook dit jaarbeeld kwam in samenwerking tot stand. Conceptontwikkeling en productie waren in handen van Indicia. Tekstredactie verzorgden Marieke van der Ree en Nienke van der Heijden (a.i.), communicatieadviseurs bij NEO Huisartsenzorg.
Met credits aan Parijs ontwerp en communicatie voor de huisstijlbasis.